Garantie en Klachten - Belangrijke Informatie

Garantie:

  • We leveren graag kwaliteitsproducten, maar soms gaat er iets mis. Als er tijdens transport schade optreedt of een ander probleem ontstaat, kunt u aanspraak maken op garantie. Volgens Europese wetgeving zijn we twee jaar aansprakelijk voor gebreken die binnen die periode aan het licht komen. Extra rechten kunnen van toepassing zijn op basis van het Nederlandse recht. Neem binnen een redelijke termijn (minstens twee maanden) contact op als u een gebrek ontdekt. We bieden kosteloze reparatie of vervanging als u tijdig contact opneemt.

Klachten: